Naše služby

1. PRODEJ OBKLADŮ, DLAŽEB, MOZAIKY, O PŘÍRODNÍHO KAMENE, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU PCI, SCHÖNOX, SOPRO A ZBOŽÍ ZNAČKY SCHLÜTER

Veškeré naše výrobky naleznete v přehledně sestavených kategoriích.


2. POKLÁDKA OBKLADŮ A DLAŽEB, POKLÁDKA PŘÍRODNÍHO KAMENE, REKONSTRUKCE KOUPELEN, LÍCOVÉ ZDIVO, TERASY NA TERČE, SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ BEKOTEC SCHLÜTER ...

Nabízíme veškeré služby z oblasti obkladačských prací. Tomuto řemeslu se věnujeme již od roku 1997. Naše realizace můžete shlédnout na stránkách www.obkladypasek.cz.

TIPY PRO POKLÁDKU A ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝROBCÍCH

Značení obkladů a dlažeb

1. Otěruvzdornost a tvrdost dlažby
Otěruvzdornost se stanovuje pouze u glazovaných obkladů a dlažeb. Dnes podle platných norem se otěruvzdornost uvádět nemusí. Výrobce by měl v katalogu svých výrobků uvést možný způsob užití výrobku. Většina výrobců však stále uvádí otěruvzdornost dle PEI. Všechny normy jsou dnes pouze doporučující.

Otěruvzdornost se dělí stupnicí od PEI I do PEI V následovně:

PEI I – (do 150 ot.)nízká odolnost, většinou se v katalogu vůbec neudává, platí pouze pro obkladový materiál
PEI II – (do 750 ot.)též se málokdy udává v katalogu pro svou nízkou odolnost. Vykazují se jí obklady tzv. univerzální, které je možné v koupelně (a pouze tam) použít též jako obklad podlahy. Pomůckou může být, že takto se dají použít obklady s vícevrstvou glazurou.
PEI III – (750 – 2100 ot.) výrobek pouze pro interiéry obývacích pokojů, chodeb apod. Není vhodný do kuchyní, zádveří a vstupní haly
PEI IV – (2100 – 12000 ot.) dlažby pro vyšší zátěž, Je možné je použít kdekoliv v interiéru a pokud je dlažba deklarovaná též jako mrazuvzdorná je možné ji použít též na terasy přístupové chodníky apod.
PEI V – (přes 12 000 ot.) dlažby, které snesou nejvyšší zátěž pro restaurace, chodby hotelů apod.
Pro provozy obchodů typu markety a technické provozy je vždy lépe použít neglazované (slinuté ) dlažby.

2. Mrazuvzdornost dlažeb

Dlažby a obklady se dělí dále podle nasákavosti materiálů a to na materiály s nasákavostí od méně než 1,5% (slinuté dlažby) do nasákavosti do 24% (pórovinové obklady)

Dlažbu je možno považovat za mrazuvzdornou je-li její nasákavost menší 3%. Toto kritérium splňují vždy dlažby slinuté. U ostatních dlažeb je nutno sledovat údaje v tabulkách v katalogu zboží.

3. Protiskluznost dlažeb

Zkouška na protiskluznost se dle normy DIN 51130 provádí tak, že na položenou testovanou dlažbu se postaví osoba v běžné obuvi. Podložka, na které je dlažba položena, se pomalu naklání a měří se okamžik, kdy nastane skluz. Stupeň protiskluznosti se označuje písmenem R.

TABULKA STUPNĚ SKLUZU

STUPEŇ NÁKLONU STUPEŇ PROTISKLUZNOSTI PŘÍKLAD URČENÍ
Min. 3° max. 9° R9 byty, banky, nemocnice
Min. 10° max. 18° R 10 toalety
Min. 19° max. 26 R 11 automyčky, autoopravny
Min. 27° max. 34° R 12 mlékárny, mrazírny

4. Kalibrace a odstíny („tonalita“) obkladů a dlažeb

Každá dlažba nebo obklad je vlivem teploty, tlaku, vlhkosti a dalších vlivů okolního prostředí a „namícháním“ jednotlivých komponentů materiálů vyráběna s různými barevnými a rozměrovými odlišnostmi tzv. „výrobními šaržemi“ od původního vzoru. Jedná se o přirozenou vlastnost materiálu, kterou není možné ovlivnit. Proto je potřeba při objednávání materiálu mít na zřeteli skutečnost, že každá další doobjednávka nezaručuje dodávku stejného odstínu či výrobního rozměru. Snažte se vždy objednat obklady a dlažbu v jedné objednávce s dostatečnou rezervou v jedné šarži.

Tzv. kalibrované obklady a dlažby jsou sice upraveny tak, že je možné je položit na minimální spáru, avšak při kombinaci různých typů výrobků (jako například tmavě béžové dlažby se světle béžovou) je i tak nutné upravit spáru podle seřízení stroje, který obklad (dlažbu) kalibroval. Stroje se totiž před každým výrobním cyklem opětovně seřizují na výrobní rozměr a jejich tolerance nezaručí zcela přesně stejné rozměry všech druhů dlažeb.


5. Normy a tolerance pro obklady a dlažby

Pro Českou republiku jsou závazné normy EN a DIN. V běžné praxi se nejčastěji setkáme s normami pro stanovení geometrických vlastností a jakosti povrchu. Tyto stanovují jednotlivé části normy ČSN EN 10545 (nahrazuje normy EN98 a další).
Podstatné pro běžnou praxi z této normy je fakt, že dlažby a obklady se při výrobě kroutí a prohýbají. Normou povolený průhyb je ± 0,5%. Délková tolerance je ± 0,6% z celkové délky výrobku. V rovnoběžnosti je povolená odchylka ± 0,6%. V tloušťce pak povolená odchylka činní ± 5%
Na veškeré speciální kusy (tj. schodovky, lemovky, listely, dekory apod.) NENÍ stanovena žádná norma. Proto název speciální kusy.

6. Výběr lepidel a spárovacích hmot

Pro výběr správného lepíciho tmelu je nutné znát následující údaje:
 -umístění obkladu či dlažby (v interiéru či exteriéru)
 -zda je pod dlažbou instalováno podlahové vytápění nebo ne
 -druh keramického střepu ze kterého je vyrobena dlažba či obklad
V případech kdy je dlažba instalována venku, na podlahové vytápění či je vyrobena z tzv. slinutého střepu je nutné, aby byla dlažba lepena na „flexibilní “ lepidla. Naše firma doporučuje lepidla značky PCI, SCHÖNOX A SOPRO.
V ostatních případech je dostačující použití běžných lepících tmelů.
Pro běžné spáry v šíři 1 – 4 mm je vhodné použít flexibilní spárovací hmoty.
Pro spárování bazénů nebo prostorů, kde je nutná absolutní nepropustnost spárovací hmoty (chemické laboratoře nebo jen sprchové kouty) je vhodné užití dvousložkové spárovací hmoty - epoxidové.
V případě potřeby užití plastického spojení např. rohů místností nebo spoje mezi vanou a stěnou, doporučujeme použít silikonové antibakteriální tmely.
Veškeré spárovací hmoty a silikonové tmely je možné zakoupit v několika odstínech.

Pokud si nejste jistí výběrem správného lepidla, spárovací hmoty a silikonu, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

7. Výpočet výměr a prořezů obkladů a dlažeb


Pro správný výpočet výměry je nutné vzít v úvahu nejen čistou výměru plochy, ale též složitost členění místnosti, způsob položení a zvyklosti obkladače, který bude samotnou montáž obkladu provádět.
Při pokládce „na střih“ (veškeré spáry jsou průběžné a rovnoběžné se stěnou) lze počítat s prořezem cca 7%.
Při pokládce „na vazbu“ (spáry nejsou průběžné, dlaždice jsou složeny jako cihly a jsou rovnoběžné se stěnou) počítá se s přibližným prořezem cca 10%.
Při pokládce „na koso“ (spáry jsou průběžné, dlaždice jsou se stěnou pod úhlem 45°) počítá se s přibližným prořezem cca 15%.
Zvýšené nároky na prořez v důsledku zvýšené členitosti místnosti je lépe konzultovat přímo s obkladačem na základě jeho zkušeností.


Lepení přírodního kamene

1. POŽADOVANÉ VLASTNOSTI PODKLADU PLOCHY POKLÁDKY

Podklad musí být bez zbytků nečistot, suchý, rovný, pevný a nosný. Nelepte kamenné obklady a dlažby na nevyhovující podklad, vyhnete se tím spoustě následných problémů. Pokud podklad nesplňuje požadavek téměř absolutní roviny, vyrovnává se samonivelační stěrkou. Ta se rozlévá ve stavu připraveném podle návodu výrobce po celé ploše pokládky (případně je možné rozdělit větší plochu na menší celky) za použití nejlépe ježka, což je váleček s bodlinami. Zbytky starých podlahových hmot a lepidel musí být odstraněny, zameteny nebo popřípadě vysáty. Jestliže máme zabudované podlahové vytápění, před lepením obkladů a dlažeb by měl být podklad dostatečně vyzrálý.

2. PŘÍPRAVA A OŠETŘENÍ PODKLADU

Doporučujeme na podklad připravený podle bodu 1. použít vždy penetraci. Je nutné vzít do úvahy jestli je podklad savý nebo nesavý a podle této skutečnosti zvolit vhodný podkladní nátěr. Penetraci rozředíme a rovnoměrně nanášíme např. štětcem nebo válečkem. Poté necháme zaschnout. Vždy postupujeme přesně podle pokynů výrobce.

3. VÝBĚR LEPIDLA

Výběr lepidla ovlivňuje zvláště druh kamene, jeho barva, předpokládané zatížení, použití v interiéru či exteriéru atd. Upozorňujeme, že výběr nevhodného lepidla může mít za následek změnu barvy kamene nebo dokonce tzv. Výkvěty. Jde o chemickou reakci mezi lepidlem a obkladem nebo dlažbou, při které dojde k naprostému znehodnocení kamene v jeho vzhledu. Prosíme, pochopte, že naše společnost nemůže být v žádném případě odpovědna za následky použití nevhodných stavebních hmot, lepidel, stěrek, spárovacích hmot, impregnací atd., za následky chybné pokládky obkladů a dlažeb či za neprofesionální přístup různých stavebních firem, nebo soukromých obkladačů.

4. MOZAIKA – POSTUP LEPENÍ

Lepidlo (v každém případě flexibilní) je nutno připravit striktně podle návodu výrobce. Při lepení nanášíme lepidlo na tzv. lože, zubovou stěrkou po celé ploše podkladu. Zvláště se vyvarujeme postupu nanášení a roztírání lože pouze na určitá místa a lepení dlažby či obkladu na tzv. buchty. Mozaiku lehce položíme a poté mírným poklepem gumové paličky nebo vyvinutím tlaku dotlačíme na úroveň okolní dlažby. Přesnou rovinu stále kontrolujeme přesně kalibrovanou vodováhou. Přebytečné vytlačené lepidlo okamžitě setřeme. Mozaiku je nutné pokládat se zachováním stejné šířky spár. Po pokládce se mozaika omyje a nechá se vyzrát po dobu, která je uvedena v instrukcích výrobce lepidla. Veškeré skleněné mozaiky doporučujeme lepit na speciální bílá lepidla.

5. SPÁROVÁNÍ

Při výběru doporučených spárovacích hmot platí stejná pravidla jako při výběru lepidel s tím, že musí být opět flexibilní a hrubozrnná. Dále je zapotřebí zvolit vhodnou barvu. Před spárováním by měl být kámen navlhčen, nebo naimpregnován. Impregnace ale nesmí v žádném případě zatéct do spár. Odstranění zbytků spárovacích hmot z obkladu či dlažby bude poté snadnější. Vždy postupujeme podle návodu výrobce. Spárovací hmota se natahuje diagonálně a po celé ploše dlažby, poté se vymývá, aby se zabránilo vydrolování. Po uplynutí doby uvedené v návodu výrobce se dlažba či obklad omyje a vyčistí.

6. IMPREGNACE MOZAIKY

Každý kámen je vhodné naimpregnovat, někdy i několikrát, ale vždy pouze podle pokynů výrobce impregnace. Výběr impregnačního roztoku ovlivňuje hlavně druh a umístění kamene a účel, za kterým je kámen impregnován. Po zatuhnutí spárovacích hmot a důkladném vyčištění kamenných obkladů a dlažeb se impregnace provádí na celý povrch kamene včetně spár vhodným štětcem nebo válečkem. Některé typy impregnace způsobují ztmavnutí kamene a vytažení jeho barev, stále mokrý efekt, jiné barvu kamene nemění, některé jsou vhodné do prostředí, kde kamenné obklady a dlažby přichází do styku s potravinami, jiné do míst jako jsou koupelny nebo bazény, další chrání kámen ve velmi těžkých provozech a při extrémním namáhání nebo proti graffiti. Všeobecně však všechny zabraňují vniknutí vlhkosti a nečistot. Proto výběru vhodné impregnace věnujeme maximální pozornost. Neměli bychom také zapomenout na fakt, že impregnaci obkladů a dlažeb je po určité době třeba obnovit. Doporučujeme námi osvědčené impregnační materiály značky SOPRO.

7. NA ZÁVĚR

Tento dokument je pouze základního informativního charakteru. Jestliže máte jakýkoliv dotaz nebo přání neváhejte nás oslovit.

TOPGRES.CZ

Oblíbené kategorie

Dlažba vysoký lesk - leštěná

Obklad s imitací kamene

Dlažba venkovní na terasu

Dlažba v dekoru dřeva (imitace dřeva)

Mozaika skleněná

Dlažba

Mozaika

Keramické obklady

Přírodní obkladový kámen

Dlažba NORDCERAM

Proč nakoupit právě u nás?

Jsme specialisté v oblasti obkladů a dlažeb. Zabýváme se jak prodejem širokého sortimentu obkladů,dlažeb a stavební chemie, tak i samotným obkládáním. Mluví za nás zkušenosti, které rádi nabídneme našim zákazníkům.

  • doverobod2

    více jak 2400m2 obkladů a dlažeb skladem

  • doverobod3

    vlastní vzorková prodejna v Bohuslavicích

Potřebujete rychlou radu?

Našim zákazníkům nabízíme odborné poradenství
od 8:00 do 17:00 každý všední den.

Volejte zde:

+420 737 750 815

Zašlete nám dotaz

Napište nám Vaši zprávu pomocí jednoduchého
poptávkového formuláře

Poslat zprávu
Copyright © 2016 TOPGRES.cz, Všechna práva vyhrazena Vytvořil WebAp Webové a grafické studio